METODINĖ TARYBA

Virginija Šarlauskienė – metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Elvyra Matutienė – lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Marytė Urbonienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos mokytoja metodininkė;

Rasa Petrulevičienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Aušra Račienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Remigija Daukintienė – menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytoja metodininkė;

Roma Grubliauskienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Apdovanojimai

7 vėliava

zalioji veliava 1 150

 

zenklas uz projektus2020 100