Mokytojai

mokytojai2018 19m1

 

 

Ylakių gimnazijos pedagoginių darbuotojų sąrašai 

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Dėstomas dalykas

Įgyta kvalifikacinė kategorija                               

1.

Kristina Nikartienė

Mokytoja

Anglų k.

 

Anglų k. vyresnioji mokytoja

2.

Dalia Bačiulienė

Mokytoja

Etika

Etikos vyresnioji mokytoja

3.

Antanas Jankauskas

Mokytojas

Technologijos

Technologijų mokytojas metodininkas

4.

Remigija Daukintienė

Mokytoja

Technologijos

 Technologijų mokytoja metodininkė

5.

Neringa Daukšienė

Mokytoja

Dailė

Dailės mokytoja metodininkė 

6.

Lidija Drukteinienė

Istorijos mokytoja 

Istorija

Istorijos mokytoja metodininkė

7

Vaclovas Galinskas

Mokytojas

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytojas metodininkas 

8.

Angelija Gedvilienė

Mokytoja

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė

9

Janina Baškienė

Mokytoja

Rusų k.

Rusų k. mokytoja metodininkė

10

Asta Gūžienė

Mokytoja

Lietuvių k.

 Lietuvių k. mokytoja metodininkė

11

Diana Kristutienė

Mokytoja

 Pradinio ugdymo

Pradinių kl. mokytoja metodininkė

12.

Janina Liekytė

Socialinė pedagogė

 

Vyresnioji socialinė pedagogė

13.

Algimantas Matutis

Mokytojas

Muzika

Muzikos mokytojas metodininkas

14.

Aurelija Narkutė

Tikybos mokytoja

Tikyba

Tikybos vyresnioji mokytoja

15.

Jolanta Šliačkuvienė

Mokytoja

Matematika

 

 

16.

Andrius Petrauskas

Mokytojas

Informacinės technologijos 

Informacinių technologijų  mokytojas metodininkas

17.

Rasa Petrulevičienė

Mokytoja

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė

18.

 Vilma Taurinskaitė  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

   

19.

  Aušra Račienė

Mokytoja

 Pradinio ugdymo

 Pradinių kl. mokytoja metodininkė

20

Antanas Raštikis

Mokytojas

Fizika

Fizikos mokytojas metodininkas

21.

Sigutė Razguvienė

Mokytoja

Chemija

Chemijos mokytoja metodininkė

22.

Vaclovas Statkus

Direktorius

 

II vadybinė kategorija

23.

Nijolė Statkienė

Mokytoja

 Pradinio ugdymo

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

24.

Virginija Šarlauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių k.

Lietuvių k. mokytoja  metodininkė,

 II vadybinė kategorija

25.

Zita Jagminienė

Mokytoja

Matematika

Matematikos vyresnioji mokytoja 

26.

Marytė Urbonienė

Mokytoja

Geografija

.

 Geografijos mokytoja metodininkė

27.

Oksana Vilkauskienė

Mokytoja

Anglų k.

Anglų k.  mokytoja metodininkė

28.

Elvyra Matutienė

Mokytoja

Lietuvių k.

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

29.

 Vaida Stasiulienė

Mokytoja

Muzika

Muzikos vyresnioji mokytoja

30.

Roma Pociuvienė

Mokytoja

 Pradinio ugdymo

Pradinių kl. mokytoja metodininkė

31.

Loreta Petrutienė

Logopedė

 

 

32.

Roma Grubliauskienė

Mokytojo padėjėja

 

 

33.

Elida Daniuvienė

Mokytoja

 Pradinio ugdymo

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Apdovanojimai

7 vėliava

zalioji veliava 1 150

 

zenklas uz projektus2020 100